Trụ sở chính

Địa chỉ:Tòa nhà Trung tâm Phát triển Công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 097.116.3638

Email: nacomedi@gmail.com

Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Sáng: 8h00 – 11h30 / Chiều: 13h00 – 17h00

Thứ Bảy: Sáng từ 8h00 - 11h30

NACOMEDI

 Call Phone